Thema-bijeenkomsten

Edelenbos Health organiseert regelmatig een Health Care bijeenkomst. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
  • Vernieuwing in het sociaal domein
  • Kwaliteitsverbetering in de zorg’
  • Innovaties in de zorg
  • De gevolgen van invoering integrale bekostiging
  • Wie is de baas in het ziekenhuis?
  • GGZ/jeugdzorg: wie vallen er buiten de boot door wijzigingen?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders/commissarissen van de verschillende zorginstellingen, ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, zorgverzekeraars, arbodiensten en de eigen interim-managers in de zorg.
Doorgaans zijn er twee sprekers (hoogleraren, opdrachtgevers, directeuren van zorginstellingen, doctoren), waarna de zaal gelegenheid krijgt om vragen te stellen, te reageren en/of een eigen visie te geven.

De bijeenkomsten werken op uitnodiging (invitational).

Zie hier de thema bijeenkomst van 8 april 2016: Gelukkig is er GGZ.