Executive Interim Partners

Toine van Bijsterveldt

Toine van Bijsterveldt

Ruime ervaring in opbouw en verandering: strategische organisatieontwikkeling en –verandering, het invoeren en implementeren van managementsturingsprocessen, complexe fusies en het opzetten van nieuwe ondernemingen. Beschikt over een brede bestuurlijke en leidinggevende ervaring.  ...
Meer weten: Mail of bel 020 - 72 33 640

dorothe lamers

Dorothé Lamers

Ervaren interim-bestuurder, verandermanager en procesbegeleider met ruime ervaring in het publieke domein: zorgorganisaties, lokale overheid, sociale werkvoorziening, hoger en middelbaar beroepsonderwijs....
Meer weten: Mail of bel 020 - 72 33 640

Gijs Mast

Gijs Mast

Interim-manager, interim-bestuurder en adviseur met langjarige ervaring in de zorg. Vervulde tijdens zijn werk als interventie-cardioloog bestuurs- en managementfuncties in zowel academische als niet-academische ziekenhuizen....
Meer weten: Mail of bel 020 - 72 33 640

Reinout van Schilfgaarde

Reinout van Schilfgaarde

Bestuurder met langjarige ervaring in de zorg en het hoger onderwijs. Was actief in de academische en niet-academische ziekenhuiswereld, bij de overheid, met de veldpartijen en zorgsectoren in een grote diversiteit aan bestuursfuncties. Was tevens hoogleraar chirurgie, gaf tot 2002 leiding aan de afdeling Chirurgie bij het UMCG en was...
Meer weten: Mail of bel 020 - 72 33 640

Vissers, Titus foto

Titus Vissers

Meer dan twintig jaar ervaring op bestuurdersniveau, met name in zorg-sector (profit en non-profit). Rode draad: strategische vraagstukken, verbindingen leggen tussen mensen en hen in hun kracht zetten bij het ontwikkelen en implementeren van complexe veranderprocessen fusie- en nieuwbouw processen....
Meer weten: Mail of bel 020 - 72 33 640

Boardroom advisors