Reinout van Schilfgaarde

Bestuurder met langjarige ervaring in de zorg en het hoger onderwijs. Was actief in de academische en niet-academische ziekenhuiswereld, bij de overheid, met de veldpartijen en zorgsectoren in een grote diversiteit aan bestuursfuncties. Was tevens hoogleraar chirurgie, gaf tot 2002 leiding aan de afdeling Chirurgie bij het UMCG en was als adviseur bij het ministerie van VWS betrokken. Was recent ad interim voorzitter Raad van Bestuur van GGZ Friesland en ad interim hoofd dermatologie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.