MSB: wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Healthcare Lunch 2 oktober 2015: MSB en NU

Nu het MSB bijna een jaar oud is en het stof weer enigszins is neergedaald kunnen wij ons voorstellen dat u na bezig bent na te denken over een toekomstbestendige inrichting, aansturing en vooral ontwikkeling.

Hoe gaan de leden van het MSB gezamenlijk een echt effectieve organisatie inrichten? Hoe gaan we om met de bewaking van de kwaliteit van zorg? Hoe willen we omgaan met fluctuaties in productie? Hoe worden we een stevige en aanspreekbare partner voor de Raad van Bestuur? Hoe organiseren we ons intern leiderschap?

Geen vragen die snel en makkelijk te beantwoorden zijn maar ontwikkelvragen die aandacht en doordenken vereisen. Wat is dan belangrijk?

 1. Visie ontwerpen op meerjarenbeleid MSB: Wat wil het MSB over drie jaar bereikt hebben en wat is daar voor nodig?
 2. Hoe richten we de besturing van het MSB effectief in; visie op topstructuur en competenties van diegenen die besturen.
 3. Hoe richten we de interne besluitvormingsstructuur in:
 • Welke afspraken moeten we binnen het MSB maken om effectief en slagvaardig te zijn en snel en goed onderbouwd te kunnen besluiten.
 • Welke afspraken maken we met de Raad van Bestuur. 
 1. Meer operationele vraagstukken als:
 • Inrichten bewaking en continue verbetering kwaliteit van zorg. Dit is de basis-verantwoordelijkheid van de medische staf en daarmee ook van het MSB. Zonder goede kwaliteit geen rendabel MSB en geen stevige positie van het ziekenhuis in de markt. Wat vinden we dat kwaliteit van zorg is, hoe organiseren we continue verbetering en voorkomen we calamiteiten en disfunctioneren?
 • Inrichten van een goede en transparante P&C cyclus voor het MSB. Dit kan veel onderlinge wrevel en onduidelijkheden voorkomen. Een goede P&C cyclus is de basis voor vertrouwen en goede samenwerking.

En last but not least

 1. Teamdynamiek en leiderschap:
  Goed bestuur valt of staat met een goed team en zonder overtuigend leiderschap kan het MSB (en de gehele medische staf) een ‘leaderless group’ worden. Hoe kan het bestuur zijn teamkwaliteit verbeteren en een effectieve partner voor de Raad van Bestuur worden?

Bij al deze onderwerpen kunnen wij ondersteuning en managementexpertise bieden.

 

Nicole Edelenbos |edelenbos@edelenboshessels.nl | tel 06-535 01 346

Margrietha Wats | mwats@galangroep.nl | tel 06-547 33 407