Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid en doelmatig voorschrijven van medicatie zijn actuele thema’s. De IGZ heeft medicatieveiligheid met de focus op verantwoord voorschrijven tot speerpunt benoemd en de minister van VWS maakt zich hard voor een oplossing voor de bekostiging van dure geneesmiddelen.

Het goed organiseren van medicatieveiligheid vraagt om samenwerking van alle schakels in de keten: arts, apotheker, cliënt/patiënt, zorgmedewerker en management zorgorganisatie. Daarnaast behelzen generieke en dure geneesmiddelen een substantieel deel van het totale instellingsbudget. Het opstellen van kaders en toezien op de beheersing van doelmatig gebruik en kosten is van essentieel belang voor het toegankelijk houden van de zorg en het bewaken van de medicatieveiligheid.

De complexe processen aangaande medicatieveiligheid (het voorschrijven van medicatie tot aan toediening en ontslag) en het doelmatig voorschrijven van medicatie staan dan ook de laatste tijd steeds vaker hoog op de agenda van bestuurders. Uit de media, de vele gesprekken en onze ervaring blijkt dat het medicatieveiligheid dossier lastig is. Wij zien in de praktijk dat het helpt om een verantwoordelijke aan te stellen die de kennis van medicatie combineert met die van het primaire proces. Bovendien is de verantwoordelijke in staat een goede gesprekspartner te zijn van het senior management, de medische staf en de Raad van Bestuur. Zo hebben wij verschillende zorgorganisaties op deze wijze ondersteund bij o.a.

  • medicatie kostenbeheersing;
  • beleid t.a.v. dure geneesmiddelen;
  • ontwerp medicatieveiligheid programmastructuur;
  • borging medicatie gerelateerde VMS en NIAZ thema’s;
  • voorbereiding IGZ (thema)bezoeken
  • ketenafspraken 1e en 2e lijn;
  • herinrichting en digitalisering medicatie(veiligheid)processen;
  • audit / quickscan medicatieproces
  • het opstellen van SLA in ziekenhuisorganisaties.

Waar liggen uw uitdagingen? Heeft u binnenkort een visitatie van de IGZ of NIAZ? En hoe heeft u de processen ten aanzien van deze dossiers georganiseerd? Wij kunnen in een gesprek een en ander met u doorlopen en vaststellen of en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Laat ons via vanduuren@edelenboshessels.nl weten indien u hiervoor een afspraak wilt maken.