Edelenbos Health adviseert de bestuurlijke top van organisaties in de zorg en biedt oplossingen op het gebied van interim-management. Wij richten ons op reorganisatie- en veranderprocessen en de daarmee samenhangende wisselingen in de bestuurlijke top van organisaties: jeugdzorg, GGZ, VVT (verpleeg-, verzorging en thuiszorg), ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, zorgkoepels, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dat doen we vanaf 2005.

Behalve interim-management en advies over de samenstelling en ontwikkeling van de bestuurlijke en toezichthoudende top, richt Edelenbos Health zich ook op:

  • De begeleiding en ondersteuning van maatschaps- en vakgroep-aangelegenheden, o.a. wanneer conflicten tussen maatschappen/divisies/vakgroepen en/of tussen artsen onderling dreigen;
  • Op het opzetten van een nieuwe organisatie in het kader van integrale bekostiging;
  • Op kwaliteits- en veiligheidsaangelegenheden;
  • Op de transitie van zorgaanbod van instellingen naar gemeenten.

De interim-managers waar wij mee samenwerken behoren tot de top in Nederland en zijn geselecteerd op basis van hun communicatieve, ondernemende, resultaatgerichte kwaliteiten, leervermogen en een open instelling. Ze brengen voor het grootste deel ervaring mee uit de zorgsector zelf, maar soms ook uit andere sectoren dan de zorg (alleen), denk aan food en/of retailsector of zakelijke dienstverlening. En voor zover wij zelf niet kunnen voorzien in een profiel of plaatsing, werken we samen met gespecialiseerde bureaus die minimaal aan onze hoogste normen voldoen.

Divider

Opdrachtgevers waarvoor Edelenbos gewerkt heeft: